Οδηγίες για καλή συσκευασία δεμάτων για μεταφορά

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση συσκευασιών οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.
  • Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μια ήδη χρησιμοποιημένη συσκευασία βεβαιωθείτε ότι δεν αναγράφει πουθενά παλαιότερα στοιχεία και δεν φέρει παλαιότερες σημάνσεις.
  • Το μέγεθος της συσκευασίας θα πρέπει να είναι ανάλογο με το περιεχόμενό του (όχι μικρά αντικείμενα σε μεγάλες συσκευασίες και το αντίθετο).
  • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για συσκευασία θα πρέπει να είναι ανθεκτικά ώστε να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του περιεχομένου (όχι βαριά αντικείμενα μέσα σε λεπτά χαρτοκιβώτια).
  • Όταν υπάρχουν κενά μέσα στη συσκευασία θα πρέπει να επενδύετε το εσωτερικό της με προστατευτικό υλικό όπως πλαστικό με φυσαλίδες αέρα και αφρολέξ.
  • Αποφύγετε να τοποθετείτε εξωτερικά της συσκευασίας σχοινί ή τσέρκια καθώς μπορεί να κοπούν. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε για την ενίσχυση του δέματος ανθεκτικές αυτοκόλλητες ταινίες.
  • Τα εύθραυστα αντικείμενα μέσα σε μια συσκευασία δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό της συσκευασίας ή μεταξύ τους σε περίπτωση πολλών στην ίδια συσκευασία. Θα πρέπει να τυλίγονται με προστατευτικά υλικά (όπως φυσαλίδες αέρα, φελιζόλ), ώστε να αποφεύγονται οι κραδασμοί.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικές συσκευές καλό είναι να χρησιμοποιείτε την εργοστασιακή τους συσκευασία.
  • Αιχμηρά αντικείμενα ή μέρη αντικειμένων θα πρέπει να προφυλάσσονται κατάλληλα ώστε να μην καταστρέψουν την συσκευασία.
  • Σε περίπτωση αποστολής υγρών, αυτά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε άθραυστα δοχεία που να διασφαλίζουν την αποφυγή διαρροών.